• زانو بندهاي ايمني :

 

  • زانو بند ايمني مدل SE2862 :
  • بررسي هاي پژوهشي در سراسر جهان نشان مي دهد که در فهرست بيماريها و عوارض شغلي ضايعات و اختلالات اسکلتي-عضلاني متداول ترين علّت مراجعه شاغلين به مراکز درماني و يا شايع ترين دليل از کار افتادگي شغلي محسوب مي شوند. در اين ميان ضايعات مفصل زانو که در بلند کردن و حمل بار بيشترين فشار را تحمل مي کند در اولويت صدمات شايع عوارض اسکلتي-عضلاني شغلي قرار دارند و با توجه به تأثير نامطلوب صدمات وارده به زانو و اثر آن روي فعاليت شغلي و تحرک فيزيکي فرد، نقش حفاظتي از اين مفصل بسيار مورد توجه قرار گرفته است و اخيرا" فرهنگ استفاده از محافظ هاي زانو در فعاليت شغلي پس از کاربرد در ورزش، سريعا" رو به توسعه بوده و حتي کاربرد نظامي آن توسط نيروها در ارتش هاي مدرن دنيا اخيرا" به سرعت رواج يافته است.
  • در اين ارتباط شرکت ايمن تهران براي نخستين بار در حوزه ايمني ايران زانوبندهاي ايمني را معرفي و مدل SE2862 را که از انواع بسيار مرغوب محافظ زانو مي باشد جهت استفاده در فعاليت هاي صنعتي بويژه عمليات عمراني، سدسازي، اکتشاف، معدن کاري، تونل سازي، امور تعميرات و مکانيک ماشين آلات، مونتاژ خودرو  و نظامي معرفي مي نمايد.

Lightweight,soft and comfortable foam padding with abrasion-resistant plastic provides protection against bump, impact, bruises and other injuries. Good for construction,carpentry, maintenance, electrical work, sports, etc. that could cause bruises or abrasions. Size: S, M, L

دسته بندی محصولات