تجهيزات تنفسي با سيلندرهاي هواي فشرده  MK2 :  

 کاتالوگ       اطلاعات فني کليه سيستم هاي تنفسي SPASCIANI

 

 •  سيستم تنفسي سري BVF :
 •  مدل  سيستم  حمايلي و  داراي  سيلندرهاي 3   ليتري  از جنس فولادي يا كامپوزيت سبك مي باشد. فشار كاري سيستم 300 بار و طول مدت استفاده حدود 30 دقيقه با ماسك فشار مثبت مدل TR2002 از نوع A (ويژه سيستمهاي تنفسي) و BN (دومنظوره و قابل استفاده با سيستمهاي تنفسي و فيلترهاي شيميائي مدل پيچي) مي باشد.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.
 • خلاصه مشخصات فني سيستم هاي مختلف تنفسيBVF در پيوست زير قابل دريافت مي باشد.          نکات ايمني کاربردي           پيوست اطلاعات فني      تائيديه استاندارد

                                                              کاتالوگ      

 • سيستمهاي تنفسي سري RN:
 •  مدل اين سيستم ها كوله اي و در ظرفيت هاي مختلف از جمله داراي سيلندر فولادي 6 ليتري، فشار كاري  300 بار و 60 دقيقه كاركرد ،  سيستم هائي با سيلندرهاي كامپوزيت 300 بار با ظرفيتهاي مختلف از جمله 6/8 ليتر و 68 دقيقه كاركرد، 9 ليتري 90 دقيقه كاركرد ، دوقلو با دوسيلندر 6/8 ليتري و 136 دقيقه كاركرد ، دو قلو با دوسيلندر 9 ليتري  و 180 دقيقه كاركرد موجود مي باشند.
 •  تمام سيستم هاي فوق مجهز به ماسكهاي فشار مثبت مدل TR2002 با جنس لاستيكي و يا سيليكوني از نوع A ويژه سيستم هاي تنفسي و BN (دومنظوره و قابل استفاده با سيستمهاي تنفسي و فيلترهاي شيميائي مدل پيچي) ميباشند.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد. 
 • خلاصه مشخصات فني سيستم هاي مختلف تنفسيRN در پيوست زير قابل دريافت مي باشد. 
  نکات ايمني کاربردي      پيوست اطلاعات فني      تائيديه استاندارد

اجزاء تشکيل دهنده سيستم هاي تنفسي سري RN

خلاصه مشخصات فني سيستم تنفسي مبارزه با حريق موجود (RN/BN 1683 C FR)

 •  سيستمهاي تنفسي سريRC : 
 • مدل اين سيستم ها ارابه اي چرخ دار و در انواع 2 ساعته، 4 ساعته و 16ساعته و قابل استفاده همزمان براي دو اپراتور عرضه مي شوند. مدل 2 ساعته داراي دوسيلندر فولادي 300 بار 6 ليتري و مدل 4 ساعته داراي 4 سيلندر فولادي 300 بار 6 ليتري و مدل 16ساعته داراي دوسيلندر  50 ليتري فولادي 300بار مي باشند.
 •  سيستمهاي فوق مجهز به ماسكهاي فشار مثبت مدل TR2002/A مي باشند.
 •  تمام تجهيزات تنفسي فوق داراي تائيديه استاندارد CE و ساخت شركت SPASCIANI و توليد كشور ايتاليا مي باشند.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.
 • خلاصه مشخصات فني سيستم هاي مختلف تنفسيRCدر پيوست زير قابل دريافت مي باشد.                               
    نکات ايمني کاربردي     پيوست اطلاعات فني     تائيديه استاندارد       کاتالوگ 

کاتالوگ سيستم ارابه اي RC2603

تائيديه استاندارد 

نکته بسيار مهم : استفاده از کليه سيستم هاي تنفسي بويژه سري ارابه اي RC  بدون آموزش ممنوع است . بروز هر نوع حادثه اي در اثر عدم آشنايي و استفاده نادرست از اين تجهيزات , ضمانت فني ساخت و مسئوليتهاي حقوقي و قضايي مربوط به فروشنده را سلب مي نمايد .

سيلندرهاي  فولادي :‌ دستگاه هاي تنفسي سري  RN  اسپاسياني  با انواع سيلندر هاي فولادي در ظرفيتهاي3 ليتري ( وزن حدود 5 کيلوگرم )  و 6 ليتري (  وزن 7/280 کيلو گرم ) با فشار کاري 300 بار توسط شرکت اسپاسياني عرضه ميشوند .

سيلندرهاي سبک کامپوزيت :  دستگاه هاي تنفسي سري RN  اسپاسياني   با انواع سيلندر هاي سبک کامپوزيت در ظرفيتهاي 3 ليتري ( وزن 1/900 کيلو گرم ) 6/8 ليتري ( وزن 4/200 کيلو گرم )  9 ليتري ( وزن 4/800 کيلو گرم ) با فشار کاري 300 بار با طول عمر 15 سال به بالا توسط شرکت اسپاسياني عرضه ميشوند .

  Excess Flow Valve )- EFV ) ضامن ايمني شير سيلندر : شيرهاي سيلندرهاي اسپاسياني مجهز به ضامن ايمني ويژه اي هستند که از انفجارسيلندر و يا حرکت مخرب و خطرناک موشکي سيلندر در هنگام شکستن شير و يا خروج  پر فشار هوا پيشگيري مي نمايد .

 فشار شکن دو قلو  :  بکار گيري اين سيستم ها در دستگاه هاي تنفسي سري RN  اسپاسياني   امکان تبديل دستگاه هاي تک سيلندر را به دو قلو براي توليد سيستم هاي تنفسي مدلهاي 136 دقيقه اي و 180 دقيقه اي فراهم مي آورد که اختصاصا" شرکت اسپاسياني آنها را توليد و عرضه مي نمايد .

 •   چهار شاخه تنفسي:
 •  اين وسيله براي استفاده همزمان دو نفر از يک سيستم تنفسي و يا استفاده همزمان يک نفر از دو سيستم حفاظت تنفسي مختلف به کار ميرود.
 • روش هاي مختلف کاربرد در کاتالوگ ارائه شده است.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.

کاتالوگ

طريقه استفاده

 • کيف مخصوص حمل سيستم هاي تنفسي کوله اي :

        کاتالوگ

  

CARRYING CASE for breathing apparatus :

Robust ABS case which allows an easy transport and better storage of breathing apparatus.

Dimensions : 760x400x270 cm.

 

تلفن واحد مشاوره براي پاسخگويي به سوألات فنّي :88950466  

دسته بندی محصولات