•  سيستم پالايشگر تنفسي (Turbine) :
  • اين سيستمها براي تامين آسايش شاغلين در هنگام استفاده طولاني از تجهيزات تنفسي فيلتردار که از  فيلترهاي پيچي(Screwfilter) بزرگ استفاده مي کنند ساخته شده اند.اين سيستم ها داراي يك پمپ دمنده هوشمند مي باشند كه هواي پالايش شده مورد نياز اپراتور را با هر ميزان نياز تنفسي در طول يك شيفت كاري تامين مينمايند.باطري قابل شارژ تعبيه شده دراين سيستمها مي توانند در يك شيفت كاري حدود 7 الي 9 ساعت متوالي يا متناوب تنفس سالم را تسهيل و تامين نمايند . 
  •  فيلترهاي مورد استفاده دراين سيستم ها مناسب با نوع آلاينده هاي شيميائي موجود انتخاب خواهند گرديد.
  • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.
  • اين سيستم در  مدلهاي ذيل در دسترس ميباشد :‌

 کاتالوگ

کاتالوگ

تائيديه استاندارد 

 

2) سيستم پالايشگر تنفسي مدل TURBIN FU  :

با مشخصات ذکر شده در مدل TM 1702  با اين تفاوت که به جاي ماسک تمام صورت TR2002  موجود در آن سيستم ،‌طلق محافظ صورت باايزولاسيون کامل  ،‌سبک با قابليت وصل به سيستم TURBINE  تعبيه شده است .

ساير اطلاعات فني مربوطه در کاتالوگ فوق در دسترس مي باشد .

 

 

 

3) سيستم پالايشگر تنفسي مدل TURBIN H  :

با مشخصات ذکر شده در مدل TM 1702  با اين تفاوت که به جاي ماسک تمام صورت TR2002  موجود در آن سيستم ،‌سرپوش سبک ساخته شده از TYVEK تيپ "F" با لنز شفاف پلي کربنات تعبيه شده است .

ساير اطلاعات فني مربوطه در کاتالوگ فوق در دسترس مي باشد .

 

دسته بندی محصولات