درباره ما:

          شركت ايمن تهران درسال 1359تحت نام بهكار فعاليت در زمينه توليد تجهيزات ايمني راآغاز وتوليدات خودرا به صورت كارگاهي در رابطه باانواع دستكشهاي كارگري،گوشي ايمني وماسك هاي تنفسي ضدغبارشروع نمود،پس از مدت كوتاهي بنابه نياز تلفيق توليد با فعاليت بازرگاني، شركت به بهكارينتغيير نام يافت و پس از كسب تجربه لازم در اين زمينه باهدف توسعه فعاليت توليدي وبازرگاني،شركت به نام ايمن تهرانتغيير عنوان نمود و در تاريخ28/12/1362با شماره 51522در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد.پس از اين تاريخ شركت با افزايش دامنه فعاليت توليدي و بازرگاني خود به تجربيات مفيد وارزشمند جديدي دست پيدا كرد.در حال حاضر اين شركت فعاليت توليدي خود را اختصاص به توليد نواع کلاه هاي ايمني ،‌دستکشهاي کارگري ،‌دوش و چشم شوي هاي ايمني کارگاهي و آزمايشگاهي نموده و در کنار اين فعاليت ها لغايت 300 قلم لوازم تخصصي ايمني فردي و صنعتي ،‌مبارزه با حريق و نجات را از منابع معتبر اروپايي و آسيايي تامين و توزيع مي نمايد . 

دسته بندی محصولات