• ساير تجهيزات مبارزه با حريق و نجات :
 • سه پايه نجات مدل TM9 :
 • اين سه پايه ايمني  ويژه اماکن انفجاري که مخصوص عمليات نجات افراد مصدوم طراحي شده  از جنس آلومينيوم با وزن سبك در حدود 13kg و با تحمل22KN  نيرو و حد 500kg  بار كاري و وينچ نجات RUP-502 با کابل فولادي به طول 25 متر و استاندارد استفاده مجاز از اين سه پايه در اماکني که خطر انفجار و آتش سوزي وجود دارد به همراه کيف مخصوص  قابل حمل كه توسط شركت PROTEKT لهستان و تحت ضابطه استاندارد CE عرضه مي شود. قابل ذکر است که طبق استاندارد ايمني مربوطه سه پايه فوق براي بالا کشيدن هم زمان يک نفر توصيه شده است .  
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.                     

کاتالوگ        تائيديه استاندارد        کاتالوگ 


  :  TM-13 سه پايه نجات مدل

 • اين سه پايه ايمني که مخصوص عمليات نجات افراد مصدوم طراحي شده  از جنس آلومينيوم با وزن سبك در حدود 37kg و تحمل بار کاري تا 1000 کيلو گرم مجهز به وينچ نجات مدل RUP-503 با کابل فولادي به طول 50 متر  ، داراي مجوز استاندارد حمل حداکثر دو نفر مي باشد و  تحت ضابطه استاندارد EN795:2013:B:TS 16415:2013 بوده و توسط شرکت PROTEKT  لهستان توليد شده است .

اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.  

کاتالوگ 

مشخصات فني RUP-503

مشخصات فني سه پايه 

تائيديه استاندارد 

 

آويز نفر در چاه AT300/02  :

اين وسيله ورود به چاه را به کمک سه پايه نجات براي افراد تسهيل نموده ،‌ اپراتور در موقعيت و حالت مناسب تري وارد گودال و يا کانال چاه شده و امکان هر نوع فعاليت کاري را براي نفر آسان مي نمايد .

وسيله ساخت شرکت PROTEKT  لهستان و داراي استاندارد CE  مي باشد . 

مشخصات فني 

تائيديه استاندارد 

 • كمربند پاراشوتي (Safety Harness):
 • جهت استفاده با سه پايه نجات و يا كار در ارتفاع در مدل  P-60 و بهره گيري از استاندار CE مارك PROTEKT لهستان موجود مي باشد.
 •  اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.    کاتالوگ    تائيديه استاندارد
 • توجه : بهره مندي از اين کمربند در موقعيتهاي گوناگون الزاما" با يکي از موارد ذيل مقدور مي باشد:
 • طنابهاي ايمني 50 متري مدل LINOSTOP II
 • تسمه هاي ترمزدار ضدشوک مدل Rolex
 • قرقره هاي ترمزدار در انواع 6، 12، 20 و 28 متري
 • طناب هاي رابط ساده و دوشاخه معمولي يا ضدشوک

 

 • کيسه سه گوش مخصوص حمل مصدوم :
 • اين کيسه ها براي حمل مصدوم و بالا آوردن افراد گرفتار در حوادث سقوط در چاه و گودال ها و حفره ها به کمک سه پايه هاي نجات و يا هليکوپتر استفاده مي شوند.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.                    

 کاتالوگ

 •  طنابهاي ايمني  50متري مدل LINOSTOP II:
 • مجهز به قلاب ترمزدار ضربه گير ضد شوك براي تامين ايمني در حركات عمودي (بالا و پائين رفتن) در ارتفاع كه با كمربندهاي پاراشوتي استفاده خواهد شد. 
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.                    

 کاتالوگ     تائيديه استاندارد

 

وسايل تامين ايمني درارتفاع براي انجام حركات افقي درروي سكوها وداربست ها:  
 • تسمه هاي ترمزدار ضد شوك مدل Rolex :
 • طول تسمه با ضمائم 2 متر، مجهز به ضربه گير ضد شوک و ترمز با مکانيزم جمع شونده، مارک PROTEKT ساخت لهستان- استاندارد CE
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس ميباشد.                                      

کاتالوگ      تائيديه استاندارد

 • قرقره ترمزدار:
 •  مجهز به کابل هاي فولادي در انواع 6 متري، 12متري، 20متري و 28 متري همراه با قلاب و مکانيزم ترمز و جمع شونده، مارک PROTEKT ساخت لهستان-استاندارد CE
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.     

     
کاتالوگ        تائيديه استاندارد

 • كمربند ايمني سيمباني مدل  PB-10 :
 • با تکيه گاه پهن داراي شرايط ارگونوميک و آسايش زياد در کار طولاني روي تيرهاي برق و دکل ها، مجهز به دو قلاب در طرفين جهت اتصال به تسمه يا طناب هاي رابط (Safety Lanyard) - وزن حدود 480 گرم - مارک PROTEKT استاندارد CE ساخت لهستان
 • کاتالوگ                                    تائيديه استاندارد                       مشخصات فني 

 

 • كمربند ايمني سيمباني مدل  PB-31 :
 • با تسمه پشتي نسبتا" پهن و ارگونوميک، دو قلابه مجهز به تسمه رابط اتصال به تکيه گاه (Safety Lanyard) - وزن حدود 1000 گرم - مارک PROTEKT استاندارد CE ساخت لهستان
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.                    

کاتالوگ         تائيديه استاندارد

 

 • طناب رابط براي کمربندهاي ايمني سيمباني و پاراشوتي مدل LB 101:
 • اين طناب از جنس پلي آميد به قطر 10,5 Ø ميليمتر و طول 1,5 متر دو سر قلاب مجهز به قلاب هاي مدل AZ 002 و AZ 022 مي باشد. وسيله مذکور مارک PROTEKT داراي استاندارد CE و ساخت لهستان است.

  تائيديه استاندارد

 • طناب رابط ضدشوک براي کمربندهاي ايمني سيمباني و پاراشوتي مدل ABM+LB 121 :
 • اين طناب از جنس پلي آميد به قطر 10,5 Ø ميليمتر و طول 1,5 متر دو سر قلاب مجهز به سيستم ضد شوک مدل ABM و دو قلاب مدل AZ 002 و AZ 022 مي باشد. وسيله مذکور مارک PROTEKT داراي استاندارد CE و ساخت لهستان است.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.                   

کاتالوگ      تائيديه استاندارد 

 

 • طناب رابط دو شاخه ساده مدل LB 102:
 • اين طناب رابط دو شاخه شکل Y توليد شده و در يک طرف به قلاب آويز مدل AZ002 براي اتصال به جلوي کمربند پاراشوتي و در سر دو شاخه با دو قلاب آويز بزرگ از نوع AZ022 مجهز شده تا اتصال فرد را به هنگام صعود از يک سازه فولادي و دکل هاي برق و ... در دو نقطه اتکاء ممکن ساخته و حداکثر شرايط ايمني را براي اپراتور تأمين مي نمايد. اين کالا محصول شرکت PROTEKT  داراي استاندارد CE و ساخت لهستان است.

 

 • طناب رابط دو شاخه ضد شوک مدل ABM+LB102 :
 • اين طناب رابط دو شاخه مجهز به شوک گير بوده شکل Y توليد شده و در يک طرف به قلاب آويز مدل AZ002 براي اتصال به جلوي کمربند پاراشوتي و در سر دو شاخه با دو قلاب آويز بزرگ از نوع AZ022 مجهز شده تا اتصال فرد را به هنگام صعود از يک سازه فولادي و دکل هاي برق و ... در دو نقطه اتکاء ممکن ساخته و حداکثر شرايط ايمني را براي اپراتور تأمين مي نمايد. اين کالا محصول شرکت PROTEKT  داراي استاندارد CE و ساخت لهستان است.                کاتالوگ      تائيديه استاندارد                   
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع:
 • تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR 010 مارک PROTEKT استاندارد CE ساخت لهستان شامل :
 • طناب نجات 50 متري با ضخامت 11 ميليمتر همراه با کارابين مدل AZ011 براي اتصال به دکل يا سازه مجهز به سيستم خلاص کننده طناب نجات مدل AR010 براي انتقال ناجي و مصدوم به پايين و نيز تسمه نجات دو سر کارابين براي اتصال مصدوم به طناب نجات فوق همراه با چاقوي مخصوص قطع تماس مصدوم از طناب معلّق که اين مجموعه در يک کيف حمل مخصوص نيز قرار گرفته است.
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد.                   

  کاتالوگ

 • توجه: جهت کار با لوازم فوق، کلاه نجات EVO-LITE  و نيز دستکش مچکشدار کف نيتريلي HAOLI -5015  را بايستي به اقلام اضافه نمود.
دسته بندی محصولات