• عينكهاي طلقي كشدار (Safety goggles):
 • عينك طلقي كشدار ، ضد گرد و غبار مدل SE1128 :
 • داراي فريم از جنس پليمر وينيلي خيلي نرم و مجهز به سوپاپ هايي براي تهويه غير مستقيم و لنز شفاف بزرگ و پهن ازجنس پلي كربنات ميباشد.
 • بدليل شکل خاصي که در طراحي اين عينک به کار رفته کاملا روي صورتهاي مختلف اپراتورها بصورت جذب کامل قرار مي گيرد.
 •  ساخت كمپاني PAN TAIWAN تايوان و داراي استاندارد آمريكا و اروپا.
 • مناسب براي كار در محيط هاي پر گرد و غبار مثل صنايع گچ، سيمان و سنگ زني، استخراج فرآورده هاي معدني و حفاري تونلي. 
 • SE1128 WIDE VISION GOGGLE:
 • Indirect vents for optimum ventilation. Comfortable soft vinyl frame for comfort with tough Polycarbonate lens for chemical splash and impact resistance. Fits over personal spectacles. Ideal for protection against dust and impact.
 • compliance : CE EN166, ANSI Z87.1
 •  عينك طلقي كشدار ضد گرد وغبار  مدل SE1120 :
 •  داراي لنز پلي كربنات شفاف وفريم PVC  نرم با منافذ توري شكل
 •  ساخت كمپانيPan Taiwan  و داراي استاندارد آمريکا و اروپا مي باشد.
 •  مناسب براي كار در محيط پرگرد و غبار مثل صنايع گچ، سيمان و سنگ زني 

 

 •  SE1120 IMPACT GOGGLE:
 • Direct ventilation, soft, flexible vinly frame, lightweight, tough polycarbonate lens, fits over personal spectacles. Ideal protection against dust and impact.
 • compliance : CE EN166, ANSI Z87.1
 •  عينك طلقي كشدار، ضدبخارات شيميائي مدل SE1116 با لنز ساده : 
 • داراي فريم PVC سبز رنگ مجهز به چهار سوپاپ تهويه و لنز پلي كربنات شفاف مي باشد.
 • ساخت كمپاني PanTaiwan تايوان  و داراي استاندارد آمريكا و اروپا مي باشد.
 • مناسب براي كار در فرآيندهاي شيميائي، اختلاط مواد، كار بامواد خورنده و سوزاننده مي باشد.

 

 • SE1116 CHEMICAL SPLASH GOGGLE:
 • Indirect ventilation, soft, flexible vinly frame, lightweight, tough polycarbonate lens, pliable nosebridge for added comfort, fits over personal spectacles. Ideal protection against chemical splash, dust and impact.
 • compliance : CE EN166, ANSI Z87.1

 • عينك طلقي كشدار ، ضد بخارات شيميائي مدل SE1117 با لنز ضد بخار :
 • داراي فريم PVCسبز رنگ مجهز به چهار سوپاپ تهويه و لنز شفاف ضد بخار ازجنس پلي كربنات مي باشد.
 •  ساخت كمپاني PAN TAIWAN تايوان و داراي استاندارد آمريكا و اروپا.
 • مناسب براي كار در فرآيندهاي شيميائي، اختلاط مواد، كار بامواد خورنده وسوزاننده توأم با عمليات گرمائي مي باشد.
 • مهم : اين عينک با برخورداري از لنز ضد بخار براي استفاده همزمان با ماسک هاي نيم صورت مناسب مي باشد . 

 

 • SE1116 ANTI-FOG CHEMICAL SPLASH GOGGLE:
 • Basic features the same as SE1117 but with anti-fog lens.
دسته بندی محصولات