•  عينك طلقي كشدار ضد گرد وغبار  مدل SE1120 :
 •  داراي لنز پلي كربنات شفاف وفريم PVC  نرم با منافذ توري شكل
 •  ساخت كمپانيPan Taiwan  و داراي استاندارد آمريکا و اروپا مي باشد.
 •  مناسب براي كار در محيط پرگرد و غبار مثل صنايع گچ، سيمان و سنگ زني 

 

 •  SE1120 IMPACT GOGGLE:
 • Direct ventilation, soft, flexible vinly frame, lightweight, tough polycarbonate lens, fits over personal spectacles. Ideal protection against dust and impact.
 • compliance : CE EN166, ANSI Z87.1
 •  عينك طلقي كشدار، ضدبخارات شيميائي مدل SE1116 با لنز ساده : 
 • داراي فريم PVC سبز رنگ مجهز به چهار سوپاپ تهويه و لنز پلي كربنات شفاف مي باشد.
 • ساخت كمپاني PanTaiwan تايوان  و داراي استاندارد آمريكا و اروپا مي باشد.
 • مناسب براي كار در فرآيندهاي شيميائي، اختلاط مواد، كار بامواد خورنده و سوزاننده مي باشد.

 

 • SE1116 CHEMICAL SPLASH GOGGLE:
 • Indirect ventilation, soft, flexible vinly frame, lightweight, tough polycarbonate lens, pliable nosebridge for added comfort, fits over personal spectacles. Ideal protection against chemical splash, dust and impact.
 • compliance : CE EN166, ANSI Z87.1

 • عينك طلقي كشدار ، ضد بخارات شيميائي مدل SE1117 با لنز ضد بخار :
 • داراي فريم PVCسبز رنگ مجهز به چهار سوپاپ تهويه و لنز شفاف ضد بخار ازجنس پلي كربنات مي باشد.
 •  ساخت كمپاني PAN TAIWAN تايوان و داراي استاندارد آمريكا و اروپا.
 • مناسب براي كار در فرآيندهاي شيميائي، اختلاط مواد، كار بامواد خورنده وسوزاننده توأم با عمليات گرمائي مي باشد.
 • مهم : اين عينک با برخورداري از لنز ضد بخار براي استفاده همزمان با ماسک هاي نيم صورت مناسب مي باشد . 

 

 • SE1116 ANTI-FOG CHEMICAL SPLASH GOGGLE:
 • Basic features the same as SE1117 but with anti-fog lens.
دسته بندی محصولات