ماسک دود و دمه جوشکاري و ريخته گري Jfy -12231

اين ماسک که از نوع سوپاپ دار با درجه فيلتراسيون FFP3 بر اساس استاندارد بين المللي EN 149:2001+A1:2009 FFP3 RD مي باشد, تنها ماسک سوپاپ دار با قابليت استفاده مکرر و طولاني مدت و مخصوص مقابله با دود و دمه در انواع جوشکاريها و فرآيند ريخته گري ها و ذوب فلزات , مواد معدني و شيشه مي باشد.

در اين نوع ماسک با بهره گيري از لايه هاي مختلف فيلتر ذره گير و مکانيزم چند گانه الکتريکي و مکانيکي غربالگر الياف داخل جسم ماسک, فرآيند تصفيه ذرات با راندمان بسيار بالا بسهولت انجام مي گيرد .

ممزوج شدن محکم لايه هاي ماسک روي يکديگر, استفاده از دريچه تخليه هواي پيشرفته, لايه هاي آببندي کننده نرم لبه داخلي ماسک, کش هاي پهن قابل تنظيم, استفاده طولاني از اين محصول در فرآيندهاي داغ جوشکاريها و ريخته گري ها را ممکن مي نمايد.

ساير اطلاعات لازم در مورد ماسک فوق در کاتالوگ پيوست تقديم شده است .

کاتالوگ 

دسته بندی محصولات