•  پتوي ضدحريق :
  •  پتوي نسوز ساخته شده از منسوجات مخصوص از جنس فايبر گلاس ( بدون آزبست و ايجاد حساسيت پوستي) در اندازه 1.8×1.8 متر ، ساخت ايتاليا،  استاندارد CE  با خصوصيات فني به شرح ذيل:
 
 
 

     FABRIC DATA SHEET:

     Quality (F-glass fabric with Intertexturized yarns)           2350-TS-02

     Weight of the raw fabric (g/m²) ±5% (DIN 53854)            400

     Width ±1% (DIN )                                                           1600mm

     Thickness ± 5% (DIN 53855)                                           2,40mm

    Weave                                                                              k 2-2

     Threads/wrap per cm ± 3% (DIN 53853)                          16,00

     Fineness /wrap Tex ±5% (Din 53830)                               Ec9-68

     Tensile strength /warp (N/cm) ± 10% (DIN 53857 T1)      600

     Threads /weft per cm ± 5% (DIN 53853)                          8,5

     Fineness /weft Tex ±5% (DIN 53830)                               IT9-350

     Tensile strength /weft (N/c m) ± 10% (DIN 53857 T1)      350

     Application temperature (Oven test)                              500ºc

 

تائيديه استاندارد

 

 : پتوي ضد حريق 

پتوي ضد حريق Centurion - EQA 

اين پتو از جنس صد در صد الياف فايبر گلاس با ويژگي ضد حساسيت پوستي مطابق استاندارد EN-1869-2019 توليد شده است , ابعاد آن 1/2X1/8 متر مربع مي باشد. دستورالعمل استفاده از آن با تصاويري گويا , روي کيف بسته بندي آن توضيح داده شده است . اين محصول بر طبق استاندارد CE و توسط شرکت Centurion چين توليد شده است.

کاتالوگ 

پتوي جوشکاري Welding Blanket :  

اين پتو از جنس دير سوز Carbon Fiber  با تحمل دماي 1250 درجه سانتي گراد بمدت 30 ثانيه بوده و مناسب براي پوشش اشياء قابل اشتعال در کنار مواضع جوشکاري جهت جلوگيري از آسيب به اين لوازم و پيشگيري از خطر بروز حريق مي باشد .

اين پتوها در ضخامت 6 ميليمتر و اندازه 1/5 در 2 متر مربع موجود و قابل عرضه مي باشد .

تصاوير ذيل مقايسه آزمون شعله روي پتوي فوق (PANOF) و پارچه دير سوز آراميد و پارچه دير سوز از نوع پلي استر را نشان مي دهد :

دسته بندی محصولات